ο Γιώργος Γούσης με το πρώτο τεύχος του Μπλε Κομήτη.

Σχετικά με τον αρθρογράφο

Γιάννης Κτενάς