5

Βρετανοί κομάντος καλυμμένοι πίσω από τανκ στην οδό Σωκράτους (Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο Ε.Λ.Ι.Α-Μ.Ι.Ε.Τ).

Σχετικά με τον αρθρογράφο

Καπετάνιος Σούπας