Το Αναισθητοποιημένο Χειρόγραφο & το cyborg χέρι του Καβάφη

Σχετικά με τον αρθρογράφο

Γιάννης Κτενάς