2

Βρετανικά άρματα μάχης και στρατιώτες έτοιμοι να εισβάλλουν στα γραφεία του Ε.Α.Μ., στην οδό Κοραή. (Πηγή: Φωτογραφικό αρχείο Imperial War Museum)

Σχετικά με τον αρθρογράφο

Καπετάνιος Σούπας